STRUCNE SLUŽBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
BibliotekaBROJAČ POSJETA

 

 MEĐUNARODNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT

PRVI DIO DUGOROČNOG NAUČNOG PROJEKTA "CULTURE AND HUMAN RIGHTS" (ARCult)  JE UPRAVO SAD ZAVRŠEN I REZULTATI ISTRAŽIVANJA SU PUBLIKOVANI U FORMI STUDIJE (PRIRUČNIKA) KOJI JE FINANCIRAN OD STRANE EU, NACIONALNOG CENTRA ZA KULTURU, VIJEĆA EVROPE I EVROPSKE ASOCIJACIJE KULTURNIH ISTRAŽIVAČA. .PROFESOR PRAVNOG FAKULTETA  NEDŽAD BASIĆ VODIO JE ISTRAŽIVANJA U ODJELJKU "SEKULARIZAM- ISLAM-LJUDSKA PRAVA" TE JE NA TAJ NAČIN OBEZBJEDIO U... Pročitaj više

Autor: N.B.
Datum: 05.01.2017. god.

 SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA

20. decembra 2016. godine održana je svečana promocija VII generacije Bakaleureat/Bachelor prava, XVI generacije diplomiranih pravnika i V magistara prava. Diplome su dobila 53 Bakaleureat/Bachelor prava, 3 diplomirana pravnika i 2 magistra prava.

Najboljim studentom generacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću proglašena je Ajla Jašarević, kojoj je v.d. dekana prof. dr. sc. Suad Hamzabegović uručio Plaketu za izniman uspjeh tokom studi... Pročitaj više

Autor: E.H. i A.B.
Datum: 21.12.2016.

 SURADNJA SA KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODOM BIHAĆ

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Bihaću potpisali su Memorandum o saradnji za ak. 2016/2017. godinu, temeljem kojeg studenti Pravnog fakulteta obavljaju studentsku praksu i stručno osposobljavanje iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija u skladu sa zakonskim propisima države BiH, međunarodnim normama i multidisciplinarnim naučnim dostignućima.

Potpisnice Memoranduma saglasne su da &... Pročitaj više

Autor: B.B.
Datum: 14.12.2016.

 ODRŽANO PREDAVANJE O PRIZNANJU KRIVICE

Održano predavanje o priznanju krivice pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju

U organizaciji s Outreach programom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću održano je 2. 12. 2016. godine predavanje na temu „Priznanje krivice pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.„  

Predavanje je održao predstavnik Sekretarijata... Pročitaj više

Autor: A.B.
Datum: 06.12.2016.

 KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA II CIKLUS STUDIJA

Na osnovu člana 62. Zakona o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK" broj 8/09), člana 154. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 4. i člana 5. Pravila studiranja drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću i prethodno pribavljene saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kan... Pročitaj više

Autor: E.H.
Datum: 28.11.2016.

 PREDSTAVNICI MISIJE OSCE-A ODRŽALI PREDAVANJE

21. 11. 2016. godine u organizaciji Misije OSCE-a i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održano je predavanje na temu „Procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i prezentacija interaktivne karte procesuiranih predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.“

Predavanja su održali Nedžad Smailagić, pravni savjetnik, Odsjek za vladavinu prava  - Glavni ured OSCE-a i Irma Balta, posmatrač sudskih procesa pred Sudom ... Pročitaj više

Autor: A.B.
Datum: 23.11.2016.

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail:
pravni.fakultet@bih.net.ba
dekanat@pravnifakultet.ba
prodekanzanastavu@pravnifakultet.ba

Web:
www.pravnifakultet.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI
WEBMASTER

Administracija