STRUCNE SLUŽBE
Studentska služba
Finansijska služba
Informatički centar
BibliotekaBROJAČ POSJETA

  KONFERENCIJA U FRANCUSKOJ

Dr. Nedzad Basic, Profesor Pravnog fakulteta u Bihacu održao je uvodna izlaganja na medjunarodnoj konferenciji na Universite de Pau, Le Marsan u Francuskoj, koja je bila posvjećena globalnom terorizmu. Prof. Basic pozvan je da održi predavanja na Univerzitetu u Islamabadu (Pakistan), Univerzitetu Doha (Qatar) i na Univerzitetu u Trstu (Italija).
... Pročitaj više

Autor: Administrator
Datum: 21.04.2015.

 JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću dana 10.04.2015. godine, kandidatkinja mr. sc. Jasmina Bešlagić uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Zabrana diskriminacije pri zapošljavanju i na radu - evropski i nacionalni aspekt" i time stekla pravo na naučni stepen doktora pravnih nauka.
... Pročitaj više

Autor: Administrator
Datum: 14.04.2015.

 JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj:06-2466/2015 od 02.04.2015. godine, utvrđen je ponovljeni termin odbrane doktorske disertacije pod naslovom „Zabrana diskriminacije pri zapošljavanju i na radu – evropski i nacionalni aspekt“ kandidatkinje mr.sc. Jasmine Bešlagić koja će se održati dana 10.04.2015. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Doktorska disertacija se može pogleda... Pročitaj više

Autor: Administrator
Datum: 03.04.2015.godine

 STRUČNI SEMINAR

Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta iz Sarajeva u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Bihaću organizirali su stručni seminar pod nazivom “Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH”, koji se održao 12. marta 2015. godine u hotelu Park u Bihaću.

Po drugi put organizirao se seminar iz oblasti stvarnih prava u namjeri da doprinese se  usavršavanju pravnih stručnjaka ... Pročitaj više

Autor: Administrator
Datum: 14.03.2015.

 POZIV NA SEMINAR

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću je na redovnoj 61. sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj 18. februara 2015. godine donio Odluku o partnerstvu sa Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta u organizaciji stručnog seminara pod nazivom “Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH”, koji će se održati 12. marta 2015. godine u hotelu Park u Bihaću.

Po drugi put organizira se semin... Pročitaj više

Autor: Administrator
Datum: 24.02.2015.

 POZIV ZA UČEŠĆE

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta, u skladu s propisima Univerziteta, nudi mogućnost učešća u radu Centra za šest (6) studenata.

Prema opisu poslova studenti bi trebali učestvovati u radu Centra, ovisno od vlastitih mogućnosti i potreba Centra i obavljati aktivnosti u skladu sa godišnjim planom rada.

Uslovi za rad studenta unutar Centra jesu posjedovanje statusa studenta Univerziteta u Bihaću, te aktivno poznavanje strano... Pročitaj više

Autor: Administrator
Datum: 16.02.2015.

INFO SERVIS
KONTAKT INFO

Pravni fakultet Bihać
Ul. Mehe Hadžiabdića bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Tel:
00387 37 310 990
00387 37 312 990
00387 37 312 409
Fax:
00387 37 310 990

E-mail:
pravni.fakultet@bih.net.ba
dekanat@pravnifakultet.ba
prodekanzanastavu@pravnifakultet.ba

Web:
www.pravnifakultet.ba

ISTRAŽIVAČKI CENTAR
NOVO U GALERIJI